جشنواره وب ایران

درباره | حامیان | تماس | دایرکتوری وب ایران

حامیان جشنواره وب ایران

چرا جشنواره وب ایران به حمایت نیاز دارد؟

حامیان و همکاران جشنواره وب ایران با حمایت متعهدانه خود از این رویداد، کمک بسزایی در حرکت موفق به سوی هدف جشنواره یعنی تقویت فضای وب در ایران می نمایند. این فرصت همچنین برای آنان نیز مغتنم است تا پیام های خود را به مخاطبان میلیونی جشنواره وب ایران برسانند.

صندوق سرمایه گذاری سرآواپارس

نوین اندیشان سرآوا پارس به عنوان یک شرکت سهامی خاص در سال 1390 تاسیس گردید.به عنوان یک شرکت دانش بنیان وincubator، سرآوا پارس در زمینه رشد وتوسعه خدمات فناوری برتر مانندتجارت اینترنتی والکترونیکی فعالیت به عمل آورد.هدف سرآواپارس بومی سازی دانش فنی وعملیاتی،تجربیات وایده هایموفق جهانی در عرصه کارآفرینی فناوری محور و استفاده از کار وسرمایه ملی می باشد. به طور خلاصه،با سزمایه گذاری هوشمند، تجربه های موفق جهانی، دانش روز بازاریابی و شبکه گسترده همکاری، سرآوا پارس پشتیبان کارآفرینان توانمند ایران برای دستررسی به رتبه اول بازار اینترنت می باشد.

حامیان تجاری

شبکه تبلیغات Anetwork

شبكه تبلیغات Anetwork یک شبکه گسترده نمایش بنرهای تبلیغاتی در هزاران وب سایت ایرانی است که پل ارتباطی بین سایت های نمایش دهنده تبلیغات و سایتهای آگهی دهنده می باشد.